LOCAL COMERCIAL

Manlleu, Barcelona, España

Venda

58.000,00€

 • 22592799
 • 22592800
 • 22592801
 • 22592802
 • 22592803
 • 22592804
 • 22592805
 • 22592806
 • 22592807
 • 22592808
 • 22592809
 • 22592810

ID de la finca :

 2024006

Share

Habitacions

2

Banys

1

Àrea

79

Descripció

LOCAL EN VENTA

Increïble oportunitat d’adquirir un local comercial a peu de carrer al cor del centre de la ciutat, amb una ubicació insuperable a la cobejada zona de Manlleu, a la província de Barcelona.

Aquest local espaiós de 79 m², distribuït en una sola planta, compta amb un accés independent que es connecta directament amb el bulliciosa carrer principal.

La planta es divideix estratègicament per oferir una zona d’atenció al públic de 75 m², ideal per a qualsevol tipus de negoci, ja que anteriorment va albergar amb èxit una papereria i botiga de llaminadures. A més, disposa d’un magatzem perfectament integrat i un bany per a més comoditat.

La joia d’aquest immoble és el vostre pati exterior a la zona posterior, brindant un espai a l’aire lliure que es pot adaptar a diverses necessitats.

L’entorn no podria ser més complet, amb instal·lacions mèdiques i educatives, opcions comercials, àrees verdes i esportives a poca distància a peu. La proximitat a una important via de comunicació garanteix una visibilitat i accessibilitat excel·lent, complementada per la conveniència de serveis d’autobús als voltants.

En compliment de la llei 3/2917 del 13 de febrer de 2018 del CODI CIVIL DE CATALUNYA, pel qual s´aprova el Reglament d´Informació al Consumidor a la compravenda d´habitatges a CATALUNYA, s´informa al client que les despeses notarials, registrals i impostos que li siguin d´aplicació (ITP o IVA + AJD) i altres despeses inherents a la compravenda no estan inclosos en el preu.

…………………………………………………………………………………….

 

LOCAL EN VENTA

 

 

Increíble oportunidad de adquirir un local comercial a pie de calle en el corazón del centro de la ciudad, con una ubicación insuperable en la codiciada zona de Manlleu, en la provincia de Barcelona.

Este local espacioso de 79 m², distribuido en una sola planta, cuenta con un acceso independiente que se conecta directamente con la bulliciosa calle principal.

La planta se divide estratégicamente por ofrecer una zona de atención al público de 75 m², ideal para cualquier tipo de negocio, ya que anteriormente albergó con éxito una papelería y tienda de golosinas. Además, dispone de un almacén perfectamente integrado y un baño para mayor comodidad.

La joya de este inmueble es su patio exterior en la zona posterior, brindando un espacio al aire libre que se puede adaptar a diversas necesidades.

El entorno no podría ser más completo, con instalaciones médicas y educativas, opciones comerciales, áreas verdes y deportivas a poca distancia a pie. La proximidad a una importante vía de comunicación garantiza una excelente visibilidad y accesibilidad, complementada por la conveniencia de servicios de autobús en los alrededores.

En cumplimiento de la ley 3/2917 de 13 de febrero de 2018 del CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA, por el que se aprueba el Reglamento de Información al Consumidor a la compraventa de viviendas en CATALUÑA, se informa al cliente que los gastos notariales , registrales e impuestos que le sean de aplicación (ITP o IVA + AJD) y otros gastos inherentes a la compraventa no están incluidos en el precio.

…………………………………………………………………………………………………………………..

PREMISES FOR SALE

Incredible opportunity to acquire a commercial premises at the foot of the street in the heart of the city centre, with an unbeatable location in the coveted area of ​​Manlleu, in the province of Barcelona.

This spacious premises of 79 m², distributed on one floor, has an independent access that connects directly to the bustling main street.

The floor is strategically divided to provide a public service area of ​​75 m², ideal for any type of business, having previously successfully housed a stationery and sweet shop. In addition, it has a perfectly integrated storage room and a bathroom for added comfort.

The jewel of this property is your outdoor patio in the rear area, providing an outdoor space that can be adapted to a variety of needs.

The environment could not be more complete, with medical and educational facilities, shopping options, green and sports areas within walking distance. The proximity to an important communication route guarantees excellent visibility and accessibility, complemented by the convenience of bus services in the vicinity.

In compliance with law 3/2917 of February 13, 2018 of the CIVIL CODE OF CATALONIA, which approves the Consumer Information Regulation for the purchase and sale of homes in CATALONIA, the client is informed that the notary fees , registration and applicable taxes (ITP or VAT + AJD) and other expenses inherent in the sale are not included in the price.

………………………………………………………………………………….

LOCAUX À VENDRE

Incroyable opportunité d’acquérir un local commercial au pied de la rue au coeur du centre-ville, avec un emplacement imbattable dans le quartier convoité de Manlleu, dans la province de Barcelone.

Ce local spacieux de 79 m², réparti sur un seul étage, dispose d’un accès indépendant qui se connecte directement à la rue principale animée.

L’étage est stratégiquement divisé pour offrir un espace de service public de 75 m², idéal pour tout type d’entreprise, ayant abrité auparavant avec succès une papeterie et une confiserie. De plus, il dispose d’un débarras parfaitement intégré et d’une salle de bain pour plus de confort.

Le joyau de cette propriété est votre terrasse extérieure à l’arrière, offrant un espace extérieur pouvant être adapté à une variété de besoins.

L’environnement ne pourrait pas être plus complet, avec des installations médicales et éducatives, des commerces, des espaces verts et sportifs accessibles à pied. La proximité d’une voie de communication importante garantit une excellente visibilité et accessibilité, complétées par la commodité des services de bus à proximité.

Conformément à la loi 3/2917 du 13 février 2018 du CODE CIVIL DE CATALOGNE, qui approuve le Règlement sur l’information du consommateur pour l’achat et la vente de logements en CATALOGNE, le client est informé que les frais de notaire, d’enregistrement et les taxes applicables (ITP ou TVA + AJD) et autres frais inhérents à la vente ne sont pas inclus dans le prix.

 

Situació

Similars

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Antes de segui navegando debe dar su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies