EDIFICI

17500 Ripoll, Girona, España

Venda

90.000,00€

 • 25416359
 • 25416360
 • 25416361
 • 25416362
 • 25416363
 • 25416364
 • 25416365
 • 25416366
 • 25416367
 • 25416368
 • 25416369
 • 25416370
 • 25416371
 • 25416372
 • 25416373
 • 25416374
 • 25416375
 • 25416376
 • 25416377
 • 25416378
 • 25416379
 • 25416380
 • 25416381
 • 25416383
 • 25416384
 • 25416385
 • 25416386
 • 25416387

ID de la finca :

 B17772G

Share

Àrea

255

Descripció

Atenció inversors, paletes o promotors!!!!
En venda edifici per rehabilitar i reformar a Ripoll, situat al centre de la vila a tocar del Monestir.
Es venen 4 entitats, situades a la planta 1ra i a la planta 2ona, que corresponen al pis 1-1, pis 1-2 local magatzem 2-1, i pis 2-2, la planta baixa no està en venda.
Divisió horitzontal feta, edificabilitat permesa baixos més 3, actualment la edificabilitat existent es de baixos més 2, possibilitat d’alçar una planta més.
Per a més detall I més informació truqueu-nos.
……………………………………………………………………………….
Atención inversores, albañiles o promotores!!!!
En venta edificio para rehabilitar y reformar en Ripoll, situado en el centro de la villa junto al Monasterio.
Se venden 4 entidades, situadas en la planta 1ra y en la planta 2ona, que corresponden al piso 1-1, piso 1-2 local almacén 2-1, y piso 2-2, la planta baja no está en venta.
División horizontal hecha, edificabilidad permitida bajos más 3, actualmente la edificabilidad existente es de bajos más 2, posibilidad de levantar una planta más.
Para más detalle Y más información llámenos.
……………………………………………………………………………….
Attention investors, builders or promoters!!!!
For sale building to rehabilitate and reform in Ripoll, located in the center of the town next to the Monastery.
4 units are for sale, located on the 1st floor and the 2nd floor, which correspond to floor 1-1, floor 1-2 warehouse premises 2-1, and floor 2-2, the ground floor is not for sale.
Horizontal division done, buildability allowed basements plus 3, currently the existing buildability is basements plus 2, possibility to raise one more floor.
For more details and more information call us.
……………………………………………………………………………….
Attention investisseurs, constructeurs ou promoteurs !!!!
À vendre bâtiment à réhabiliter et à réformer à Ripoll, situé au centre de la ville à côté du monastère.
4 unités sont à vendre, situées au 1er étage et au 2ème étage, qui correspondent à l’étage 1-1, à l’étage 1-2, aux locaux d’entrepôt 2-1 et à l’étage 2-2, le rez-de-chaussée n’est pas à vendre.
Division horizontale effectuée, constructibilité autorisée sous-sols plus 3, actuellement la constructibilité existante est sous-sols plus 2, possibilité de surélever un étage supplémentaire.
Pour plus de détails et plus d’informations appelez-nous.
………………………………………………………………………………..

Situació

Similars

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Antes de segui navegando debe dar su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies